Skip naar navigatie Skip naar inhoud

Cursuscatalogus

Toelichting
 
 
 
meer meer
 
 
 

Geselecteerd op:

Doelgroep: Verpleegkundige Specialistisch

Advanced Life Support 2019 (Leerpad)

Welkom bij het Leerpad ALS (incl. toets) voor gespecialiseerde medewerkers (onder andere Artsen, Assistenten, SEH, ICU, OK CCU)..

 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundige Specialistisch
 • Vanaf: Geen planning

Borstvoeding (Leerpad)

Welkom bij het leerpad Borstvoeding.

Dit leerpad is bedoeld  om moeder en kind op een professionele manier te begeleiden bij borstvoeding.  (update mei 2019)

De eindtoets is verplicht voor het kwaliteitspaspoort.

 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundige Specialistisch
 • Vanaf: Geen planning

Centraal veneuze catheter (Leerpad)

Welkom bij het leerpad centraal veneuze catheter (volwassenen). Dit leerpad bestaat meerdere theorie onderrdelen en een toets en duurt ongeveer 90 minuten.
Leerdoelen: Voldoende kennis verkrijgen om de handelingen in de praktijk (evt. onder supervisie) toe te passen.
Ook de risico’s en complicaties van centraal veneuze catheters komen aan bod.

 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundige Specialistisch
 • Vanaf: Geen planning

Diabetes leerpad en toets 2019

In dit leerpad leer je over Diabetes. Let op dat je na afloop niet de leerpad toets maakt maar de aparte Gelre toets!

De toets (2018) is samen met Gelre diabetes verpleegkundigen gemaakt. Je kunt deze 2x herkansen

 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundige Specialistisch
 • Vakgebied: Verpleegkundig
 • Vanaf: Geen planning

ECG maken en lezen

ECG maken en lezen voor verpleegkundigen en geïnteresseerden
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundige Specialistisch
 • Vanaf: Geen planning

Gelre Infectiepreventie Arts(en)-assistenten

Welkom bij deze module Infectiepreventie voor artsen en arts-assistenten.
Deze module bevat theorie en een toets
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundige Specialistisch
 • Vakgebied: Medisch
 • Vanaf: Geen planning

Gelre OK Electrochirurgie

Dit is de specifieke Gelre module Electro Chirurgie op de operatie afdeling, inclusief Toets
(auteurs N. Richter en M. Bloem).  Er is ook een algemene module over electrochirurgie in de catalogus

 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundige Specialistisch
 • Vanaf: Geen planning

Hartfalen (Leerpad)

Welkom bij het leerpad Hartfalen. Hartfalen is een klinisch syndroom dat gekenmerkt wordt door tekortschieten van de pompwerking van het hart, leidend tot een complex van klachten en verschijnselen.De studieduur is ongeveer 90 minuten.

Doelgroep: Verpleegkundigen werkzaam binnen het algemeen ziekenhuis.


 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundige Specialistisch
 • Vanaf: Geen planning

Hartritmes herkennen en beoordelen

Welkom bij de cursus Hartritmes herkennen en beoordelen.
Doelgroep:
Verpleegkundigen die in aanraking komen met patiënten met hartritmestoornissen. De IC/CCU- en anesthesieverpleegkundigen kunnen deze cursus als opstap gebruiken.

 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundige Specialistisch
 • Vanaf: Geen planning

Intraveneuze toediening geneesmiddelen Leerpad

In deze cursus leer je hoe je medicatie klaarmaakt voor intraveneuze toediening en hoe je deze via
verschillende wegen aan de patiënt kunt toedienen. De benodigde studieduur voor deze cursus is ongeveer 60 minuten.


 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundige Specialistisch
 • Vakgebied: Verpleegkundig
 • Vanaf: Geen planning

Leerpad Pijn

Welkom bij het leerpad Pijn. 
Voor het behalen van een groen bolletje vul je de EBV in. deze module is ondersteunend.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundige Specialistisch
 • Vakgebied: Verpleegkundig
 • Vanaf: Geen planning

Minimale invasieve Chirurgie Leerpad

 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundige Specialistisch
 • Vakgebied: Specialistisch Verpleegkundige
 • Vanaf: Geen planning

Modules Verloskunde

Deze modules zijn voor Verloskundigen en Verpleegkundigen werkzaam op de verloskunde afdeling.
Module 1.Herkennen en handelen bij mogelijke foetale groeivertraging
Module 2. Vrouwelijke genitale verminking

 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundige Specialistisch
 • Vanaf: Geen planning

Omgaan met agressie of ongewenst gedrag (e-learning)

Welkom bij de e-learning module ''Omgaan met agressie''.
Je krijgt te maken met situaties waarbij er sprake kan zijn van agressie (op de werkvloer). De module bevat theorie  en toetsvragen in een module

 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundige Specialistisch
 • Vanaf: Geen planning

Optimale zorg bij ACS (Acute Zorg Coronair Syndroom)

Deze module gaat over optimale zorg bij patiënten met acute coronaire syndromen.
Deze cursus is bedoeld voor cardiologen, arts-assistenten en personeel werkzaam op de Spoedeisende Hulp, de Eerste Hart Hulp en de Coronary Care Unit.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundige Specialistisch
 • Vanaf: Geen planning

PALS Pediatric Advanced Life Support (Leerpad)

Welkom bij het leerpad Pediatric Advanced Life support voor verpleegkundigen op de kinderafdeling (en geinteresseerden). Dit leerpad bevat  theorie onderdelen en een eindtoets
Na het doorlopen van deze cursus heb je voldoende kennis die nodig is voor het verlenen van specialistische reanimatie van zuigelingen en kinderen.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundige Specialistisch
 • Vakgebied: Pediatrie
 • Vanaf: Geen planning

Pediatrie: Bloedafname bij pasgeborenen

Welkom bij de cursus bloedafname bij de pasgeborene. In deze cursus staat het afnemen van bloed bij de pasgeborene centraal. Specifiek de hielprik, het afnemen van arterieel bloed en het assisteren bij de venapunctie. Daarnaast wordt er ingegaan op de bloedkweek en de neonatale hielprikscreening.
Benodigde studietijd:  ongeveer twee uur

 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundige Specialistisch
 • Vanaf: Geen planning

Pediatrie: Bloedtransfusie in de pediatrie

Welkom bij de module Bloedtransfusie in de Pediatrie.
De module bestaat uit 3 onderdelen: Theorie, oefencasus en TOETS.
Doelgroep: Specialistische verpleegkundigen en geinteresseerden
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundige Specialistisch
 • Vakgebied: Pediatrie
 • Vanaf: Geen planning

Pediatrie: Centraal Veneuze Katheter (kind)

Dit is de module Centraal veneuze Katheter in de Pediatrie.
Doelgroep: Specialistisch verpleegkundigen en geinteresseerden.

Leerdoelen: Inbrengen CVK, verzorgen, verwisselen toedieningssysteem, bloedafname en verwijderen katheter

 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundige Specialistisch
 • Vakgebied: Pediatrie
 • Vanaf: Geen planning

Pediatrie: Neusmaagsonde bij pasgeborenen

Welkom bij de cursus Neusmaagsonde bij pasgeborenen: inbrengen en handelen.
Bedoeld voor verpleegkundigen op de kinderafdeling of neonatologie


 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundige Specialistisch
 • Vakgebied: Pediatrie
 • Vanaf: Geen planning

Pediatrie: Newborn Life Support (Leerpad)

Werlkom bij het leerpad Newborn Life Support
Doelgroep: Verpleegkundigen werkzaam op de kinderafdeling/neonatologie
De studietijd voor de gehele cursus bedraagt ongeveer 1 uur. Er is een toets beschikbaar met 2 herkansingen.


 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundige Specialistisch
 • Vakgebied: Pediatrie
 • Vanaf: Geen planning

Pediatrie: Obesitas bij Kinderen

Welkom bij deze e-learning. Deze bestaat uit een module (theorie) en toets: Obesitas bij kinderen voor verpleegkundigen werkzaam op de kinderafdeling. Veel leerplezier bij deze e-learning
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundige Specialistisch
 • Vakgebied: Pediatrie
 • Vanaf: Geen planning

Pediatrie: Total Body Cooling bij pasgeborenen

CampusMed Module  Total Body Cooling bij pasgeborenen. Voor verpleegkundigen op kinderafdeling en geinteresseerden
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundige Specialistisch
 • Vakgebied: Pediatrie
 • Vanaf: Geen planning

Pediatrie: Uitzuigen Mond Keelholte (kind)

Welkom bij de module uitzuigen mond-keelholte bij kinderen.
Doelgroep: gespecialiseerde verpleegkundigen en geinteresseerden
De module bevat Theorie met daarbinnen  toetsvragen.

01-2018

 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundige Specialistisch
 • Vakgebied: Pediatrie
 • Vanaf: Geen planning
1 2