Skip naar navigatie Skip naar inhoud

Cursuscatalogus

Toelichting
 
 
 
meer meer
 
 
 

Geselecteerd op:

Doelgroep: Pediatrie

Borstvoeding (Leerpad)

Welkom bij het leerpad Borstvoeding.

Dit leerpad is bedoeld  om moeder en kind op een professionele manier te begeleiden bij borstvoeding.  (update mei 2019)

De eindtoets is verplicht voor het kwaliteitspaspoort.

 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Pediatrie
 • Vanaf: Geen planning

PALS Pediatric Advanced Life Support (Leerpad)

Welkom bij het leerpad Pediatric Advanced Life support voor verpleegkundigen op de kinderafdeling (en geinteresseerden). Dit leerpad bevat  theorie onderdelen en een eindtoets
Na het doorlopen van deze cursus heb je voldoende kennis die nodig is voor het verlenen van specialistische reanimatie van zuigelingen en kinderen.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Pediatrie
 • Vakgebied: Pediatrie
 • Vanaf: Geen planning

Pediatrie: Anorexia bij kinderen 2018

Welkom bij de cursus Anorexia bij kinderen. Anorexia nervosa is een ernstige psychiatrische ziekte die steeds vaker bij kinderen en jongvolwassenen voorkomt.
Deze cursus is bedoeld voor kinderverpleegkundigen en andere zorgprofessionals die betrokken zijn bij de zorg voor deze groep patiënten in het ziekenhuis.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Pediatrie
 • Vakgebied: Pediatrie
 • Vanaf: Geen planning

Pediatrie: Bloedafname bij pasgeborenen

Welkom bij de cursus bloedafname bij de pasgeborene. In deze cursus staat het afnemen van bloed bij de pasgeborene centraal. Specifiek de hielprik, het afnemen van arterieel bloed en het assisteren bij de venapunctie. Daarnaast wordt er ingegaan op de bloedkweek en de neonatale hielprikscreening.
Benodigde studietijd:  ongeveer twee uur

 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Pediatrie
 • Vanaf: Geen planning

Pediatrie: Bloedtransfusie in de pediatrie

Welkom bij de module Bloedtransfusie in de Pediatrie.
De module bestaat uit 3 onderdelen: Theorie, oefencasus en TOETS.
Doelgroep: Specialistische verpleegkundigen en geinteresseerden
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Pediatrie
 • Vakgebied: Pediatrie
 • Vanaf: Geen planning

Pediatrie: Centraal Veneuze Katheter (kind)

Dit is de module Centraal veneuze Katheter in de Pediatrie.
Doelgroep: Specialistisch verpleegkundigen en geinteresseerden.

Leerdoelen: Inbrengen CVK, verzorgen, verwisselen toedieningssysteem, bloedafname en verwijderen katheter

 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Pediatrie
 • Vakgebied: Pediatrie
 • Vanaf: Geen planning

Pediatrie: Hielprik (Theorie en toets) ZL

Welkom bij de module hielprik en toets. Deze module is bedoeld voor kinderverpleegkundigen en geinteresseerden
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Pediatrie
 • Vakgebied: Pediatrie
 • Vanaf: Geen planning

Pediatrie: Neusmaagsonde bij pasgeborenen

Welkom bij de cursus Neusmaagsonde bij pasgeborenen: inbrengen en handelen.
Bedoeld voor verpleegkundigen op de kinderafdeling of neonatologie


 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Pediatrie
 • Vakgebied: Pediatrie
 • Vanaf: Geen planning

Pediatrie: Newborn Life Support (Leerpad)

Werlkom bij het leerpad Newborn Life Support
Doelgroep: Verpleegkundigen werkzaam op de kinderafdeling/neonatologie
De studietijd voor de gehele cursus bedraagt ongeveer 1 uur. Er is een toets beschikbaar met 2 herkansingen.


 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Pediatrie
 • Vakgebied: Pediatrie
 • Vanaf: Geen planning

Pediatrie: Obesitas bij Kinderen

Welkom bij deze e-learning. Deze bestaat uit een module (theorie) en toets: Obesitas bij kinderen voor verpleegkundigen werkzaam op de kinderafdeling. Veel leerplezier bij deze e-learning
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Pediatrie
 • Vakgebied: Pediatrie
 • Vanaf: Geen planning

Pediatrie: Total Body Cooling bij pasgeborenen

CampusMed Module  Total Body Cooling bij pasgeborenen. Voor verpleegkundigen op kinderafdeling en geinteresseerden
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Pediatrie
 • Vakgebied: Pediatrie
 • Vanaf: Geen planning

Pediatrie: Uitzuigen Mond Keelholte (kind)

Welkom bij de module uitzuigen mond-keelholte bij kinderen.
Doelgroep: gespecialiseerde verpleegkundigen en geinteresseerden
De module bevat Theorie met daarbinnen  toetsvragen.

01-2018

 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Pediatrie
 • Vakgebied: Pediatrie
 • Vanaf: Geen planning

Pediatrie: Zuurstof toediening bij Kinderen

Welkom bij de module (en toets) Zuurstoftoediening bij kinderen. Deze module is voor gespecialiseerde verpleegkundigen
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Pediatrie
 • Vakgebied: Pediatrie
 • Vanaf: Geen planning

POCT Hemocue Training en toets

Training en toets Hemocue apparaat voor gespecialiseerde verpleegkundigen - lesduur 1 uur.

De toets heeft nu ook 2 herkansingsmogelijkheden.

 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Pediatrie
 • Vanaf: Geen planning

Veilige Zorg voor Zieke Kinderen (2 modules)

Modules Veilige zorg voor zieke kinderen. Voor verpleegkundigen werkzaam op de kinderafdeling. Inclusief toetsen

Lesduur ongeveer1,5 uur.

 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Pediatrie
 • Vakgebied: Pediatrie
 • Vanaf: Geen planning